Företaget

Monitour är ett så kallat µCRO, dvs. ett litet CRO (Clinical Research Organisation), som startar, monitorerar, avslutar och rapporterar kliniska prövningar av läkemedel och medicintekniska produkter. 

Monitour är en nära partner med >30 års erfarenhet inom kliniska prövningar och olika indikationsområden: 

  • Anestesi
  • Dermatologi
  • Endokrinologi
  • Gastroenterologi
  • Hematologi
  • Nefrologi
  • Neurologi
  • Obstetrik och gynekologi
  • Reumatologi
  • Transfusionsmedicin

Jag jobbar med samma krav som branschen i övrigt och alltid enligt förväntan eller en bit bortom den. Det är jag beredd att visa. Ibland tillsammans med andra µCRO med kompetens inom t.ex. biostatistik, data-hantering, QA och regulatorisk verksamhet. 

/Lennart Jönsson